Kemoterapi veya ameliyat sonrası, yumurtalık kanseri tekrarlar mı ilerleyebilir mi?

Maalesef yumurtalık kanseri, çok etkin ameliyata ve ilaç tedavisine rağmen tekrarlayabilir. Tekrarlamasının en önemli nedenlerinden birisi, 100 hastanın 75’inde hastalığın evre 3 veya evre 4 dediğimiz evrede tanınabilmesidir. Bu hastalarımızda ilk tedavinin, ameliyatının tamamlanmasından sonra ilk 2 yılda tekrarları görürüz. Bu hasta grubunda 10 hastanın 8’inde hastalıkta tekrarlama tespit ederiz. Evre 1 veya evre 2 dediğimiz dönemde tedavi olmuş hastalarımızda da bu olasılık onda iki gibidir. Çok daha düşük bir orandır. Tekrarlayan hastalarımızda son tedaviden itibaren geçen sürece göre eğer uygunsa, hastalık sınırlı bir bölgedeyse ameliyat şansı olup olmadığını öncelikle değerlendiririz. Hastanın tekrar ameliyat şansı varsa, öncelikle ameliyat olmasını ve bunu takiben de geçen sürece göre değişik ilaç tedavileriyle hastalığın kontrol altına alınmasını amaçlarız. Son yıllarda tedavide kemoterapi dışında, yeni damar oluşumlarını engelleyerek etkili olan ilaçlarımız da çıktı. Bunları genellikle kemoterapi ilaçlarıyla beraber uygulayarak, daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hastalarımızı daha uzun süre yaşatabiliyoruz.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.