Meme kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Meme kanseri için çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Aslında meme kanserlerinin yaklaşık %75’inin sporadik yani rastlantısal kanserler olduğunu biliyoruz. Tanımlanmış risk faktörlerinin çoğunun bu hastalarda olmadan karşımıza çıktığını biliyoruz. Yine de bir grup faktör var ki biz hasta ile karşılaştığımızda mutlaka sorgulayıp değerlendirmede dikkate aldığımız faktörlerdir. Bunlar arasında en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz; ailede ciddi bir meme ya da yumurtalık kanseri öyküsünün olması genetik geçişli bir hastalık olabileceğine işaret etmektedir. Östrojen hormonu meme kanserinde suçlanan bir hormondur. O yüzden östrojen hormonuna maruziyet süresinin çok erken yaşta adet görülmesi ya da menepoza geç girilmesi gibi önemli olduğu düşünülür. Kullanılan hormon ilaçlarının süreye bağımlı olarak minimal de olsa risk artırdığını biliyoruz. Herhangi bir sebeple meme biyopsisi yapılmış ve memede bazı patolojik sonuçların alındığı durumlarda meme kanseri riskinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun dışında yine çok düşük olmakla birlikte, kişinin başka kanser öykülerinin olması ve bazı yaşam biçimine ait faktörlerin de meme kanseri riski ile ilişkili olabileceğini biliyoruz.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.