Pika Sendromu Nedir?

Pika sendromu içinde insan sağlığına faydalı gıda olmayan maddeleri yeme alışkanlığına denir.

Halk arasında toprak veya türevleri maddeleri yeme hastalığı olarak bilinen pika sendromu sıklıkla çocuklarda görüldüğü için erken teşhis ve erken tedavisi çok önemlidir. Erken teşhis edilen sendrom etki gösterme sebepleri ve fiziksel hem de psikolojik açıdan ele alındıktan sonra doktor gözetiminde tedavi süreci başlatılıp. Kalıcı hasarların önüne geçilebilmektedir.

İnsan sağlığı için tehlike arz eden bu maddeler kişinin seviyesive gelişimiyle uyumsuzdur. Yabancı maddeleri yeme alışkanlığına pika sendromu teşhisi koymak için insanların yaşadığı coğrafi ve kültürel çevreyi ve bu çevrenin etkilerinin de göz önünde bulundurmak gerekir.Pika hastalığı teşhis edilip tanı konabilmesi için ilgili hastanın 2 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Pika Sendromu Neden Oluşur?

Pika hastalığı genelde gelişim bozukluğu olan çocuklarda daha çok görülmektedir. Anne baba ayrı olması çocuk istismarı şiddet gibi kötü davranışların etkisi altında kalan çocuklarda pika sendromu sıklıkla görülmektedir. Bununla beraber pika sendromunun kesin olarak nedeni bilinememekle beraber psikolojik sosyal etkenlerin büyük oranda bu sendromu etkilediği bilinmektedir.

Pika sendromu yüksek oranda 2- 6 yaş arası çocuklarda görülmektedir. Bu sendromun tedavi yöntemi öncelikle hastanın tam bir sistemsel muayeneden geçirildikten sonra belirlenmelidir. Hastanın gıda ve mineral eksikliklerinin geçirilmesi ve psikolojik sosyal etkilerinin göz önüne bulundurularak nörolojik yapıdan tam bir inceleme yapıldıktan sonra tedavi yöntemi belirlenmektedir. İstismar gibi ağır travmalar bu sendroma sebep olma durumu aile ve doktorlar tarafından göz önünde tutulmalıdır.

Pika sendromu kansızlık gıda olmayan yabancı maddeleri yeme dürtüsü ile ortaya çıkmaktadır. Pika sendromu görülen çocuklarda demir eksikliğine bağlı olarak gelişim bozukluğu görülmektedir. Demir eksikliği sonucu doktor gözetiminde demir yönünde yüksek değere sahip besinler tüketilmelidir. Bu besinlerin başlarında kırmızı ve beyaz et ıspanak bakliyat çeşitleridir.

Pika sendromunun etki etmesine büyük oranda zemin hazırlayan en önemli etmenlerden biride sevgi eksikliği olarak bilinmektedir. Sevgi eksikliği olan çocuklarda çamur , taş , cam , kıyafet parçası yeme eğilimi daha fazla gözlenmektedir. Pika sendromu genel olarak bebeklik dönemlerinde görülmesine rağmen çocukluk dönemlerinde de görülebilen ve yetişkinliğe kadar devam etmesiyle beraber olumlu tedavi sonrasında tekrardan kendini ortaya çıkartabilen bir hastalık türüdür. O yüzden pika sendromu geçirmiş ve tedavi süreci olumlu olarak tamamlanmış bireylerde hastalığın tekrar kendini ortaya çıkarma ihtimaline karşı düzenli olarak doktor denetiminde olmak gerekir.

Pika sendromu tedavi edilememesi durumunda kişinin insan sağlığına zararlı maddeleri vücuda sindirim yolu ile uzun süreli olarak alması sonucu insan vücudunda kalıcı ve tedavisi olmayan hasarlar meydana gelmektedir. Özellikle sindirim sistemi ile ilgili diş, boğaz, nefes borusu, mide ve boşaltım organlarında fiziksel hasarların oluşmaması imkansızdır. Piko sendromu özellikle ruhsal problemi olan beyin gelişimi tam olarak tamamlanmamış neyin yenilebilir veya yenilemez olduğunu ayırt edemeyen nörolojik gelişimini sağlayamamış 12 yaş altı bireylerde sıkça rastlanmaktadır.

Pika sendromu görülen bireyin anne ve babalarının bu sendromun belirtilerini tespit etmeleri halinde erken teşhis konulması adına zaman kaybetmeden hasta bireyin tam bir sistematik muayeneden geçirilmesi hastanın sağlığı için gereklidir. Günümüzde hala pika sendromunu tanımlayacak bir test olmamasından ötürü tespiti ve tedavisi için ciddi gözlemlerde bulunulması gerekmektedir.

Pika Sendromu Tedavisi

Sendromun altında yatan sebepler hem psikolojik açıdan hemde sosyal açıdan ele alınıp etkenler tespit edildikten sonra psikolojik destek ile medikal muayene yapılarak tedavi süreci başlatılmalıdır. Sendromun erken teşhis edildiği bireylerde tedavi süreci daha erken tamamlandığı gibi kalıcı fiziksel hasarlarında minimuma indirilmesi daha kolay hale gelmektedir. Sendrom özellikle çocuk bireylerde görüldüğü için kalıcı fiziksel hasar oluşması çocuklarda doku gelişimi tam tamamlanmadığı için çok kolaylıkla oluşmaktadır.

Pika sendromunu psikolojik sorunlar etkilediği gibi vücuttaki bazı minerallerin eksikliği de kişiyi vücuda yabancı maddeleri almaya teşvik etmektedir. Akıl sağlığı yerinde olmayan beyin gelişimini tam olarak tamamlamamış bireyler ve henüz nörolojik yapısı tamamlanmayan 0-2 yaş arası bebeklerde sendromun tanısı koymak doğru değildir. Pika sendromuna etki eden diğer hastalıklarda otizm şizofreni gibi sorunlardır. Erkenden teşhis edilip tedavi sürecinin başlatılması özellikle bebek ve çocuk hastalarda kalıcı hasarlar ve sindirim ve boşaltım sistemlerinde kalıcı hasarlara uğramaması için oldukça önem taşımaktadır. Sistemlerin bozulmasının yanı sıra zehirlenme olayları da çocuk hastalarda sıklıkla görülen bir durumdur. Böyle vakalarda anne ve babalarında bilinçlendirilmesi gerekir çocuğun ulaşabileceği cam buz toprak çamur taş kil gibi maddelerde uzak tutulması bu tarz insan sağlığını olumsuz etkileyen maddelerden uzak tutulması gerekmektedir. Mineral ve vitamin desteğinin yanı sıra psikolojik destek ile de hastanın tedavi süreci sürdürülmelidir. Sendromda biyolojik etkilerin yanı sıra sosyal ve psikolojik olaylarda oldukça etki etmektedir. Tedavi sürecinden anne baba bu konularda bilgilendirilip doktor gözetimi dışında da hasta gözetim altında tutulmalıdır. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastanın herhangi bir travmadan uzak tutulması hastalığın tekrar ortaya çıkmaması için önemlidir.

Sağlıkveyaşam

21 Haziran 2018

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.