Vasküler girişimsel radyoloji nedir?

Günümüzde anjiyografi cihazı ile damarları görüntülemek mümkün hale gelmiştir. Dokuları kesmeden bir iğne yardımıyla damar içine girerek, mikro kateterler ve mikro teller yardımıyla damar sisteminin içinden vücudun herhangi bir noktasına ulaşmak mümkündür. Girişimsel radyolojik işlemler bu telleri ve mikro kateterleri kullanarak balon, stent, koil gibi bazı materyaller yardımıyla damarların içinden yapılan tedavilere verilen genel bir isimdir. Girişimsel radyologlar da bu tedavilerle uğraşan hekimlerdir. Bu dalın konuları içinde anevrizmalar, arteriovenöz malformasyon yani damar yumakları, çok damarlanan tümörler, atardamarlarla toplardamarlar arasındaki bağlantılar ve damarların darlıkları ve tıkanıklıkları sayılabilir. Bütün bu hastalıklarda bıçak kullanmadan bir iğne yardımıyla damar içine girerek tedaviyi gerçekleştirmek mümkündür.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.