Yabancı El (Alien Hand Syndrome) Sendromu Nedir?

Yabancı ek sendromu veya Alien Hand sendromu olarak bilinen bu hastalık bireyin tek elini bilincinden bağımsız ve kontrolsuz hareket etmesidir.

Yabancı el sendromu adı verilen alien sendromu son derece farklı ve garip bir hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Alien sendromu ülkemizde görülmemektedir. Alien sendromu etkisini uzun süre gösteren bir hastalıktır. Uzmanlar tarafından bir anlam verilemeyen hastalık nöroloji branşını ilgilendiren sendromlardan biridir. Alien sendromunun en önemli özelliği istem dışı bir rahatsızlık olmasıdır.

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’nun Belirtileri

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’un belirtilerinden en önemlisi istem dışı bir refleks nedeniyle tek elinin kontrolünü kaybetmektir.Hastalar her ne kadar duruma müdahale etmeye çalışsa da elini kontrol altına alamamaktadır. Birçok hasta gizli bir gücün kontrolünü eline geçirdiğini düşünmektedir. Bu gizli güç kişilerin ellerini istediği yöne çevirmesine neden olmaktadır. İlginç hastalıklardan biri olan alien sendromu ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Nadiren görülen bu hastalık etkisi altına aldığı bireylerin psikolojilerinde de ciddi bir bozulmaya neden olmaktadır. Yabancı sendromlu el normal ele müdahale etmeye başlamaktadır. Bu durum hastalarda anlaşılması güç sonuçlar doğurmaktadır.

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) Nedenleri

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) nedenlerinden en önemlisi korpus kallosum bölgesinde meydana gelen sorunun yanı sıra ön beyin atardamarında felç, nörodejeneratif hastalıklar ve orta hat tümörler meydana gelmesidir. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’nun nadir olarak görülen nedenleri arasında kafa boşluğunda hava olması, hastaların gözünün önünde ışıklı görüntülerin ortaya çıkması ve auralı migren gösterilebilir. Auralı migren en ağır migren türlerinden biridir. Felç ve parry rommerg sendromu da alien sendromuna neden olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Parry Romberg sendorumu otoimmün bir hastalık türüdür. Yüzün bir bölgesinde bulunan deri altı yağları ile diğer dokular kendi kendine ve yavaş yavaş bozulur. Bu hastalığa parry romberg sendromu adı verilmektedir. Alien sendromuna neden olan Perry romberg sendromu dikkat edilmesi gereken bir diğer hastalık türüdür.

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’nun Üstesinden Nasıl Gelinir?

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’nda uygulanan etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Hastaların karşı karşıya kaldığı şikayetleri azaltmak için el oyalayıcı egzersizler yapabilirsiniz. Hastanın elini yönetebilmesini sağlayan ve kontrol etmesine imkan sunan egzersizler hastalık tedavisi için ideal yöntemlerden biridir. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) yaşayan kişilerin çevresindeki kişiler ve aileleri sorunla baş edebilmek için mutlaka konuyla ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

Yabancı El Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Farklı ve ilginç hastalıklardan biri olan Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) tedavisinin uzun süre etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) tedavisinde kontrolsüz hareketleri bastırmak ve iki eli meşgul etmek için bazı yöntemler gerçekleştirilmektedir. Bazı hastalarda uygulanan tedavi sonrasında kademeli olarak bir iyileşme söz konusu olmaktadır.

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) psikolojik hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sendrom sonrasında eller birbirinden ayrı bir şekilde ve bağımsız olarak hareket etmeye başlamaktadır.Ellerini kendi kontrolleri dışında hareket ettirmeye başlayan hastaların pek çoğu cansız ve rutin hareketler yapmaktan uzaklaşırlar.Aksine kişilerin elleri kendi iradesi dışında ve kendi hayatı varmış gibi çalışmaya başlamaktadır. Pek çok hasta ellerini kontrol altına almak için uğraşırken vahşileşebilmektedir. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) nedeniyle kişiler kalem tutabilir, bardak kırabilir veya boğazını sıkı bir şekilde sıkabilir. Eller kendi istediği şekilde hareket ettiği için son derece zor bir süreç Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) hastalarını bekliyordur. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) ilk defa 1908 yılında Alman bir kadının yaşadığı şikayet ve korkular çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) beynin sağ ve sol lobun ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız şekilde hareket etmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) yaşayan kişilerin pek çoğu ellerinin kendilerini öldürmek istediğiniz düşünmektedir. Bu hastalıklar için bir nöroloğa başvurmak gerekir. Bu hastalığı yaşayan bazı vakalar kendisinde beyinsel bir fonksiyon bozukluğu olduğuna inanmakta ve elinin iradesinin hala kendinde olduğunu savunmaktadır

Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu)’nda Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin sağ tarafı bedenin sol tarafını kontrol ederken, beynin sol tarafı bedenin sağ kısmını idare etmektedir. Sağ ve sol taraf arasında sürekli olarak iletişim sağlamak için Corpus Collosum isimli bir köprü bulunmaktadır. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) nedeniyle beyin kontrolünü kaybetmektedir. Beynin kontrolünü kaybetmesiyle birlikte pek çok hareketi de beraberinde yaptığı gözlemlenmektedir. İki lob arasında yaşanan iletişim sorunuçözüldüğünde hastalıkla ilgili büyük bir ilerleme sağlanmaktadır. İki lob arasında etkin bir köprü sayesinde iletişim sürekli aktif olarak devam etmektedir. Ancak loblardan biri bilinçli biri bilinç dışı çalışmaktadır. Beynin sağ küresi daha duygusal bir tavra sahipken, beynin sol küresi mantık kavramına yakındır. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) genellikle ameliyat sonrası yaşanan bir sendromdur. Herhangi bir tümör veya travma vakası sonrasında Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) ortaya çıkmaktadır. Yaşanan tramvadan sonra beyin sağ küreye doğru fiziksel bir harekette bulunmaktadır. Kısa ası YES olan Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) hastaların tamamen tedavisi mümkün değildir. Ancak yapılan el oyalayıcı egzersizler sayesinde sol elin bastırılması ve hastalığın etkilerinin hafifletilmesi kısmen de olsa mümkündür. Alien Sendromu (Yabancı El Sendromu) nedeniyle hastalar hızlı bir şekilde araba sürerken direksiyonu kırabilir, yazı yazan elini engelleyebilir, vurma veya boğma eylemlerinde bulunarak kendine veya başkalarına zarar verebilir.

Sağlıkveyaşam

05 Temmuz 2018

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.