Akciğer kanseri görülme sıklığı, görüldüğü yaş grupları ve cinsiyet dağılımı ne şekildedir?

Akciğer kanserleri tüm dünyada, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye ortalaması 100 binde 69 olarak saptanmaktadır. Dünya ortalaması 100 binde 30-35 civarlarında, Avrupa Birliği ortalaması ise 100 binde 45 civarlarındadır. Türkiye ortalamasının dünya ve Avrupa Birliği ortalamasına göre yüksek olmasının sebebi, ülkemizdeki yüksek orandaki tütün kullanımı olarak belirtilebilir. Akciğer kanserinin görülme sıklığı yaş gruplarına göre bakılacak olursa, en çok 60’lı 70’li yaşlarda görmekteyiz. Ancak sigara ve tütün ürünleri kullanımındaki artışa bağlı, günümüzde 30’lu 40’lı yaşlarda da sık oranda akciğer kanserine rastlamaktayız. Kadın erkek dağılımına bakacak olursak, Türkiye ortalamasında 100 binde 69 olan erkeklerdeki oran, kadınlarda 100 binde 13-14 olarak gerçekleşmektedir. Ancak sigara kullanımının bayanlar arasında da özellikle sanayileşmiş toplumlarda artması üzerine, bayanlar arasında da akciğer kanseri sıklığı süratle artmaktadır.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.