Akciğer kanseri nedenleri nelerdir?

Akciğer kanserlerinin tüm dünyada ve ülkemizde en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Sigara kullanımı, akciğer kanserini tetikleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir istatistik ile destekleyecek olursak, akciğer kanseri alan 10 hastadan 9’unun sigara içicisi olduğunu çok net olarak biliyoruz. İkinci en önemli neden genetik faktörlerdir. Ailesinde akciğer kanseri olan kişilerin, normal popülasyona göre 3 misli daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski bulunmaktadır. Sigara kullanımı ile birleştirildiğinde, risk katlanarak büyümektedir. Bunun dışındaki akciğer kanseri için risk faktörleri çevresel faktörler olarak sıralanabilir. Bunun en önemlisi arsenik, nikel, radon gibi nükleer maddeler, çevresel kirlilik akciğer kanseri gelişiminde önemli olarak rol oynamaktadır. Bir diğer nedeni ise geçmişte geçirmiş olan tüberküloz vakalarıdır. Tüberküloz vakalarında gelişen nedbe dokusu zemininde akciğer kanseri gelişimi, normale göre daha hızlı oluşabilmektedir. En önemli risk faktörlerini bunlar olarak sıralamak mümkündür.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.