Akciğer kanserinin farklı tipleri var mıdır?

Akciğer kanserinin, histopatolojik inceleme ile tanısını koymaktayız. Bronkoskopi işlemi sonrası veya diğer araçlarla bir tümör dokusu alınmaktadır. Patolojik inceleme yapılmaktadır. Genel olarak tipleri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğeri kanseri şeklinde olmak üzere iki ana gruba ayırmaktayız. Küçük hücreli akciğer kanseri diğer tipten niye ayrılmaktadır? Çünkü farklı karakterdedir, farklı özelliklere sahiptir ve tedavisi de farklıdır. Daha saldırgan, vücudun diğer yerlerine daha hızlı yayılabilme özelliklerine sahiptir. Bu nedenle küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisi farklı olduğu için diğer tiplerden mutlaka ayırmalıyız. Diğer ana grup olan küçük hücreli dışı akciğer kanserinin de alt grupları vardır. Günümüzde bunlar da kendi içerisinde alt gruplara ayrılmakta ve artık tedavisi bu alt gruplara göre yapılmaktadır. Yani artık günümüzde akciğer kanserinin tedavisi de artık bireyselleşti ve kişiye özel bir kanser tedavisi uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de histopatolojik tipini yani tümörün tipini biz mutlaka net olarak bilmeliyiz. Hangi tip ve hangi özelliklere sahip olduğunu bilirsek hastalarımızı daha iyi tedavi edebiliriz. Onlara göre özelleşmiş yani hastamıza özel tedavi imkanı sunmaktayız.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.