Akciğer kanserinin tipleri nelerdir?

Akciğer kanserinin kabaca iki tipi vardır. Bunlar küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir. Bu iki grubun birbirinden ayrılma nedeni tedavi stratejilerinin farklı olmasıdır. Örneğin, küçük hücreli olan akciğer kanseri daha agresif bir davranış şekline sahip olduğu için çoğunlukla kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise dört alt gruptan oluşur; adeno kanser, yassı hücreli kanser, büyük hücreli kanser ve karma tip kanser. Bu grubun tedavi stratejisi ise evre yani hastalığın yayılımına göre farklılık içerir. Örneğin adeno kanser günümüzde çok daha farklı bir tedavi stratejisine doğru gitmiştir. Özellikle belli bir aşamayı aşmış, yayılmış hastalıkta hedefe yönelik tedavi veya akıllı tedavi dediğimiz tedavilerle kemoterapiyle tedavi şansı ve yaşam şansı son derece artmıştır. Dolayısıyla akciğer kanserini iki ana grupta değerlendiririz. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserini de dört alt grupta inceleriz.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.