Alzheimer riskini artıran hastalıklar nelerdir?

Toplum gitgide yaşlanmaktadır. Türkiye son yıllarda yaşlı popülasyonu artan, artma hızıyla bakacak olursa dünyada ikinci ülkedir. Alzheimer hastalığının en önemli bilinen sebebi ileri yaştır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki 65 yaş üzerinden Alzheimer hastalığı artmakta ve her 5 yılda bir katlanarak bu artış devam etmektedir. Dolayısıyla yaş çok önemli bir risk faktörüdür. 90’lı yaşlara ulaşan her iki bireyden neredeyse bir tanesi Alzheimer tipi demans tanısını almaktadır. Bu en bilinen risk faktörü ya da sebep dışında ne gibi risk faktörleri vardır? Sıklıktan başlayacak olursak metabolik hastalıklar çok önemlidir. Aslında demans dediğimiz şey, bilişsel yıkımdır. Yaş ilerledikçe birçok sebeple ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi Alzheimer ama bunun dışında vasküler sebepler yani damarsal sebeplerdir.

Nedir bunlar? Kalp damar hastalıklarının sebep olduğu sorunlardır. Çünkü bu tarz hastalıklar beynin dolaşımını da bozmaktadır. Bu nedenle kalp damar hastalıkları Alzheimer hastalığı dışında ya da buna sebep olabilecek en önemli risk faktörleri içerisinde belki birinci sıraya yerleşiyor. Bunun dışında diğer metabolik hastalıklar diyabet, diğer kronik hastalıklar, astım, koah dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığı yani kanda oksijen taşınmasının engellendiği ve bunun sorun olduğu her türlü sorunlardır. Çünkü bu aynı zamanda direkt olarak beyin metabolizmasını da etkileyecektir. Bunun dışında ileri yaşta yine önümüze gelen en önemli problemler çoklu hastalıklardır. Bu sebeple de kişilerin birçok ilacı birden kullanması, çoklu hastalıklar yine benzer şekilde birçok organı etkilemektedir. Bunların da en önemlilerinden biri beyindir. Dolayısıyla Alzheimer hastalığına direkt sebep olmaktan bahsetmiyorum ama birlikte bu gidişatı çok çok hızlandırabilmektedir. Çoklu ilaç kullanımını birçok ilacı gerektiği için kullanıyoruz. Bu sayede de son yıllarda insan ömrünün çok uzadığını biliyoruz. Kabul edelim ki ilaç demek kimyasal demektir ve bunların da bazı yan etkileri kaçınılmazdır. Tam da bu noktada önemlidir.

Alzheimer tipi demansın da sebep olduğu sorunlar içinde, beyinde ortaya çıkan bir takım değişimler, problemler içinde ilaç yan etkilerinin de çok önemli bir katkı sağladığını biliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekir. Bunun dışında yeme tarzı, kişinin sosyal aktiviteleri, sosyal hayatta olan ilişkileri de Alzheimer hastalığının hem gelişimini hem de seyrini etkilemektedir. Örneğin, sosyal ilişkileri iyi olan bireylerin, sosyal aktiviteler içerisinde bulunan bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma şansı az olmakla birlikte, Alzheimer geliştirenlerde de seyrin daha yavaş olduğu, bu kişilerin topluma daha iyi entegre olduğu ve bununla daha iyi baş edebildiğini iyi biliyoruz. Beslenme çok önemlidir. Alzheimer tipi demanslı hastalarda Akdeniz tipi diyetin hem önleyici hem de seyirde yavaşlatıcı ve olumlu etkilerinin olduğunu biliyoruz.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.