GÖRH

GÖRH- Semptomları, tedavisi ve bu asit reflüsü hastalığında beslenme

Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GERD) mide asidi veya zaman zaman safra geriye doğru özofagusa aktığı zaman oluşan kronik bir sindirim hastalığıdır. Asidin geri çekilmesi özofagus hattını tahriş eder ve GERD belirtilerine ve semptomlarına neden olur.

GERD belirtileri ve semptomları reflüyü ve mide ekşimesini içerir. Her ikisi de birçok insanın zaman zaman tecrübe ettiği yaygın sindirim durumlarıdır. Bu belirtiler ve semptomlar her hafta en az iki kere oluşursa veya günlük hayatınıza karışırsa, doktorlar buna GERD demektedir.

Birçok insan mide ekşimesinin rahatsızlığı ile yaşam tarzını değiştirerek ve reçetesiz ilaçlar alarak başa çıkabilmektedir. Ama GERD olan insanlar için, bu önlemler sadece geçici rahatlama sağlayabilir. Bu insanlar semptomları azaltmak için daha güçlü ilaçlara, hatta ameliyata ihtiyaç duyabilirler.

Belirtileri

GERD bulgu ve semptomları aşağıdakileri içerir:

 • Ağzınızda acı bir tatla birlikte bazen boğazınıza yayılan göğsünüzde bir yanma hissi (mide ekşimesi)
 • Göğüs ağrısı
 • Yutma zorluğu (disfalji)
 • Kuru öksürük
 • Ses kısıklığı veya boğaz ağrısı
 • Gıda veya ekşi sıvı kusma (asit reflüsü)
 • Boğazda bir yumru hissetme

Ne zaman doktora gitmelisiniz

Özellikle nefes darlığı veya çene ya da kol ağrısı gibi diğer bulgu ve semptomlar eşliğinde göğüs ağrısı yaşarsanız hemen tıbbi yardım alın. Bunlar bir kalp krizinin bulgu ve semptomları olabilir.

Şiddetli veya sık GERD semptomları yaşarsanız doktorunuzdan randevu alın. Mide ekşimesi için haftada iki defadan fazla reçetesiz ilaç alıyorsanız doktorunuzu görün.

Nedenleri

GERD’ e mide asidi veya safranın yemek borusunda birikmesi olan sık asit reflüsü neden olur.

Yuttuğunuzda alt yemek borusu sfinkteri — yemek borunuzun taban kısmı etrafındaki dairesel kas bandı — gıda ve sıvının midenize akmasına izin vermek için gevşer. Daha sonra yeniden kapanır.

Ancak, bu kapakçık anormal şekilde gevşer veya zayıflarsa mide asidi yemek borunuza geri akarak sık mide ekşimesine neden olabilir ve günlük hayatınıza müdahale edebilir. Asidin bu sabit geri akışı yemek borusu çeperinizi tahriş ederek iltihaplanmasına (özofajit) neden olabilir. Zamanla iltihap yemek borusunu aşındırarak kanama veya nefes alma sorunları gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Mide ekşimesi ve diğer GERD bulgu ve semptomlarının tedavisi genellikle asidi kontrol eden reçetesiz ilaçlarla başlar. Birkaç hafta içinde iyileşmezseniz doktorunuz ilaçlar ve ameliyat dahil başka tedaviler önerebilir.

Mide ekşimesini kontrol etmek için ilk tedaviler Mide ekşimesini kontrol etmeye yardım edebilecek reçetesiz ilaçlar aşağıdakileri içerir:

 • Mide asidini nötrleştiren antiasitler. Maalox, Mylanta, Gelusil, Rolaids ve Tums gibi antiasitler çabuk iyileşme sağlayabilir. Ama tek başına antiasitler mide asidinden zarar görmüş iltihaplı bir yemek borusunu iyileştiremeyecektir. Bazı antiasitlerin aşırı kullanımı ishal veya kabızlık gibi yan etkilere neden olabilir.
 • Asit üretimini azaltacak ilaçlar. H-2-reseptör bloke edicileri denen bu ilaçlar simetidin, famotidin, nizatidin veya ranitidin içerir. H-2-reseptör bloke ediciler antiasitler kadar çabuk hareket etmez ama daha uzun süre iyileşme sağlar. Bu ilaçların daha güçlü versiyonları reçeteli olarak bulunabilir.
 • Asit üretimini bloke eden ve yemek borusunu iyileştiren ilaçlar. Proton pompa inhibitörleri asit üretimini bloke eder ve hasarlı yemek borusu dokusunun iyileşmesine zaman verir. Reçetesiz proton pompa inhibitörleri lansoprazol ve omeprazol içerir.

Bu ilaçları haftada iki veya daha fazla kez almanız gerekirse veya semptomlarınız iyileşmezse doktorunuza başvurun.

Reçete mukavemetli ilaçlar İlk yaklaşımlara rağmen mide ekşimesi sürüyorsa doktorunuz aşağıdaki gibi reçete mukavemetli ilaçlar önerebilir:

 • Reçete mukavemetli H-2-reseptör bloke ediciler. Bunlar reçete mukavemetli simetidin, famotidin, nizatidin ve ranitidin içerir.
 • Reçete mukavemetli proton pompa inhibitörleri. Reçete mukavemetli proton pompa inhibitörleri esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol ve dekslansoprazol içerir.

Nadiren, bu ilaçlar kemik kaybına yol açabilir ve kemik kırılması riskini arttırabilir. Doktorunuz bu riskleri azaltmak için kalsiyum takviyesi almanızı önerebilir.

Bu ilaçlar klopidogrel kan inceltici ilacın etkisini azaltabilir. Size proton pompa inhibitörü yazıldıysa ve bu ilacı almaktaysanız doktorunuza söyleyin.

 • Alt yemek borusu sfinkterini güçlendiren ilaçlar. Prokinetik ajanlar dene bu ilaçlar midenizin daha hızlı boşalmasına ve mideyle yemek borusu arasındaki kapakçığın sıkılaşmasına yardım eder. Yorgunluk, depresyon, kaygı ve diğer nörolojik sorunlar gibi yan etkiler bu ilaçların kullanımını sınırlar.

GERD ilaçları bazen etkiyi arttırmak için birleştirilir.

İlaçlar işe yaramazsa ameliyat ve diğer prosedürler Çoğu GERD ilaçlarla kontrol edilebilir. İlaçların işe yaramadığı veya uzun süreli ilaç kullanımından kaçınmak istediğiniz durumlarda doktorunuz aşağıdakiler gibi daha invaziv prosedürler önerebilir:

 • Alt yemek borusu sfinkterini güçlendirmek için ameliyat (Nissen fundoplikasyonu). Bu ameliyat alt yemek borusu dışına midenin en üstünün sarılarak reflüyü önlemek için alt yemek borusu sfinkterinin sıkılmasını içerir. Ameliyat açık veya laparoskopik olabilir. Açık ameliyatta cerrah karnınıza uzun bir kesik atar. Laparoskopi ameliyatında cerrah karnınıza üç veya dört küçük kesik atar ve kesiklerden küçük bir kameralı esnek bir boru dahil aletler sokar.
 • Mide asidinin birikmesini önleyen bir bariyer yaratmak için ameliyat. Ağızdan midenin içine bir cihaz sokulur. Cihaz mide asidinin yemek borunuzu yıkamasını önlemek için sfinkter kapakçık için bir replasman içine midenin tabanına dokuyu katlamak için kullanılır. Doktorunuz bu prosedürü ilaçlar etkili olmaz veya Nissen fundoplikasyonuna aday değilseniz önerebilir. Bu tedavi için en uygun olanın ne olduğu belli değildir ve araştırma devam etmektedir.
 • Yemek borusunda yara dokusu oluşturmak için bir prosedür (Stretta prosedürü). Bu yaklaşım yemek borusu dokusunu ısıtmak için elektrolit enerjisi kullanır. Isı yara dokusu yaratır ve akan aside cevap veren sinirlere zarar verir. Yemek borunuz iyileştikçe oluşan yara dokusu kasların güçlenmesine yardım eder. Doktorunuz bu prosedürü ilaçlar etkisizse veya Nissen fundoplikasyonuna aday değilseniz önerebilir. Bu tedavi üzerine kimin en iyi çalıştığı belli değildir ve araştırma devam etmektedir.
 • Alt yemek borusu sfinkterini güçlendirmek için ameliyat (Linx). Linx cihazı mide ve yemek borusu kavşağının etrafına sarılan küçük titanyum taneciklerinden bir halkadır. Tanecikler arasındaki manyetik çekim akan asidi önlemek için ikisinin arasındaki açıklığı kapalı tutmaya yetecek kadar güçlü ama gıdaların geçebileceği kadar da zayıftır. Yeni cihaz Gıda ve İlaç Dairesince onaylanmıştır. Minimal girişimsel cerrahi yöntemler kullanılarak implante edilebilir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Hayat tarzı değişiklikleri mide ekşime sıklığını azaltmaya yardım edebilir. Aşağıdakileri yapmayı denemeyi düşünün:

 • Sağlıklı bir kiloyu muhafaza edin. Aşırı kilolar karnınıza basınç yaparak midenize yukarı iter ve asidin yemek borunuzda birikmesine neden olur. Kilonuz sağlıklıysa onu muhafaza etmeye çalışın. Kilolu veya obezseniz haftada 1 veya 2 pounddan (0.5 ila 1 kg) fazla olmayacak şekilde yavaşça kilo vermeye çalışın. Sizde işe yarayacak bir kilo verme stratejisi tasarlamada doktorunuzdan yardım isteyin.
 • Dar kıyafetlerden kaçının. Belinizi saran dar kıyafetler karnınıza ve alt yemek borusu sfinkterine basınç yapar.
 • Mide ekşimesini tetikleyen yiyecek ve içeceklerden kaçının. Herkesin spesifik tetikleyicileri vardır. Yağlı veya kızarmış yiyecekler, domates sosu, alkol, çikolata, nane, sarımsak, soğan ve kafein gibi yaygın tetikleyiciler mide ekşimesini kötüleştirebilir. Mide ekşimenizi tetiklediğini bildiğiniz yiyeceklerden kaçının.
 • Küçük öğünler yiyin. Küçük öğünler yiyerek aşırı yemeyi önleyin.
 • Yemek sonrası yatmayın. Yedikten sonra uzanmadan veya yatmadan önce en az üç saat bekleyin.
 • Yatağınızın başını yükseltin. Geceleri veya uyumaya çalışırken düzenli olarak mide ekşimesi yaşıyorsanız yerçekiminin size hizmet etmesini sağlayın. Yatağınızın ayaklarına takoz veya beton blokları yerleştirirseniz yatağınızın kafa kısmı altı ile dokuz inç yükselir. Yatağınızı yükseltmek mümkün değilse vücudunuzu belinizden yukarı kaldırmak için şilte ile baza arasına kama sokabilirsiniz. Kamalar eczanelerde ve tıbbi malzeme depolarında bulunabilir. İlave yastıklarla kafanızı yükseltmek etkili değildir.
 • Sigara içmeyin. Sigara içmek alt yemek borusu sfinkterinin düzgün çalışma yetisini azaltır. Alternatif tıp

Alternatif ilaçlar

GERD tedavisinde veya yemek borusu hasarını terse çevirmede kanıtlanmış hiçbir alternatif ilaç tedavisi yoktur. Yine de bazı tamamlayıcı ve alternatif tedaviler doktorunuzun tedavisiyle birleştiğinde biraz iyileşme sağlayabilir.

Hangi alternatif GERD tedavilerinin sizin için güvenli olabileceğini doktorunuzla konuşun. Seçenekler aşağıdakileri içerebilir:

 • Bitkisel ilaçlar. GERD semptomları için bazen kullanılan bitkisel ilaçlar meyankökü, kaygan karaağaç, sarıpapatya ve hatmi içerir. Bitkisel ilaçların ciddi yan etkileri vardır ve ilaçlara müdahale edebilirler. Herhangi bir bitkisel ilaca başlamadan önce güvenli dozajı doktorunuza sorun.
 • Gevşeme terapileri. Stres ve kaygıyı sakinleştirme teknikleri GERD bulgu ve semptomlarını azaltabilir. Progresif kas gevşetme veya KATATİMİ gibi gevşeme tekniklerini doktorunuza sorun.
 • Akupunktur. Akupunktur vücudunuzdaki spesifik noktalara ince iğneler batırmayı içerir. Küçük bir çalışmanın raporuna göre akupunktur tedaviye rağmen mide ekşimesi devam edenlere yardım etmiştir. Akupunkturun sizin için güvenli olup olmadığını doktorunuza sorun.

Sağlıkveyaşam

28 Nisan 2014

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.