Kemoterapi veya ameliyat sonrası melanoma tekrarlar mı, ilerleyebilir mi?

Evet, melanoma insanları en çok ve en sık öldüren deri kanseridir. 5 yıl yaşama oranı %70 - %80’dir. Yaşam süresi, tümörün kalınlığıyla ilgilidir. İnce tümörlerde yaşam avantajı son derece iyidir. Bölgesel yayılmış hastalıkta 5 yıl yaşam %25’tir. İleri evre hastalıkta da 6-9 aylık bir yaşam süresi vardır. Bu hastaların radikal tedavilerden sonra belirli aralıklarla takip edilmeleri gerekir. Eğer tümör 1 mm’den daha ince ise o zaman 3 ayda bir, 1 yılda bir takip yeterli oluyor. Kalın tümörlerde ilk 1 yıl 3 ayda bir, 5 yıla kadar da 6 ayda bir takip gerekiyor. Tümör, lenf nodlarını tutmuşsa 5. yıldan sonra, 10. yıla kadar yılda bir hastanın takip edilmesi gerekir. Evre 4 hastalıkta ise zaten hastalık yayılmıştır. Hasta birtakım tedaviler alıyordur ve semptomları çoktur. Doktorunun öngördüğü şekilde takip edilmesi gerekir.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.