‘Klinik depresyon’ ne anlama gelir?

"Klinik depresyon" terimi ağır ve kalıcı depresyonu tanımlamak için kullanılır.

Depresyon ciddiyet seviyesi bakımından; hafif, geçici üzgünlük dönemleri ve ağır, kalıcı depresyon aralığında değişkenlik gösterir. Doktorlar "klinik depresyon" terimini, "majör depresyon" veya "majör depresif bozukluk" olarak da adlandırılabilen ciddi derece depresyonu tanımlamak için kullanırlar.

Klinik depresyon tanısı için Ruhsal Bozuklukların Tanı ve İstatistik El Kitabı'nda (DSM) belirtilen kriterler karşılanmalıdır. DSM ruhsal hastalıkların tanısı için kullanılan rehber kitaptır.

Klinik Depresyon belirtileri şunları içerebilir:

  • Neredeyse her gün, günün büyük bölümü depresif duygudurum (çökkünlük)
  • Çoğu aktiviteye ilgiyi kaybetme veya keyif alamama
  • Belirgin kilo alımı veya kaybı
  • Neredeyse her gün aşırı uyuma veya uyuyamama
  • Neredeyse her gün aşırı yorgunluk ve düşük enerji
  • Değersizlik veya yersiz suçluluk duyguları
  • Konsantrasyon eksikliği veya kararsızlık
  • Tekrar eden ölüm veya intihar düşüncüleri

Klinik depresyon (DSM'de majör depresyon olarak adlandırılmıştır) kriterlerini karşılamak için, iki hafta içinde yukarıda belirtilen semptomlardan beş veya daha fazlasının yaşanması gerekir. Semptomlardan en az biri ya depresif duygudurum ya da ilgi veya keyif kaybı olmalıdır. Bazı depresyon tiplerinin bu kesin tanıma uymayabileceğini unutmayın.

Klinik depresyon; iş, okul ve sosyal aktiviteler olmak üzere günlük hayatta belirgin bozulmalara neden olur. Çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan ve cinsiyetten insanı etkileyebilir. Bir kayıp nedeniyle (sevilen bir kişinin ölümü gibi), madde bağımlılığı veya tiroid bozukluk gibi bir tıbbi rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan depresyondan farklıdır.

Klinik depresyon belirtileri genellikle psikolojik danışma, antidepresan ilaçlar veya bu ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Şiddetli depresyon belirtilerinde bile tedavi çoğunlukla etkili olur.

Sağlıkveyaşam

12 Nisan 2014

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.