Meme kanseri

Meme kanseri- Kadınlarda meme kanseri semptomları, nedenleri, tanı ve tedavisi

Meme kanseri meme hücrelerinde oluşan bir kanserdir.

Cilt kanserinden sonra Amerika’da kadınlarda teşhis edilen en yaygın kanser türü meme kanseridir. Meme kanseri hem erkeklerde hem bayanlarda görülebilir fakat bayanlarda çok daha yaygındır.

Meme kanseri farkındalığı için kamu desteği ve araştırma fonları meme kanserinin teşhis ve tedavisinin gelişmesine yardımcı oldu. Meme kanserinde hayatta kalma oranları arttı ve ölüm rakamları erken teşhis, yeni tedaviler ve hastalığın daha iyi anlaşılması gibi birçok faktörden kaynaklı olarak azaldı.

Belirtileri

Meme kanserinin bulgu ve semptomları şunları içerebilir:

 • Meme yumrusu veya etrafındaki dokulardan farklı olarak kalınlaşma
 • Meme ucundan kanlı akıntı
 • Göğsün boyutunda veya şeklinde değişim
 • Çukurlaşma gibi meme üzerindeki deride değişiklikler
 • Ters çevrilmiş meme ucu
 • Meme ucunun veya meme derisinin soyulması, pul pul dökülmesi veya çatlaması
 • Aynı portakalın kabuğu gibi göğsün kızarması veya oyuklaşması

Doktoru görme zamanı Yakın zamandaki mamogram normal bile olsa, eğer göğsünüzde bir yumru veya başka değişimler bulduysanız, doktorunuzdan bir randevu alın.

Nedenleri

Meme kanserine neyin neden olduğu belli değildir. Doktorlar meme hücreleri anormal bir şekilde büyümeye başladığında meme kanseri oluştuğunu bilirler. Bu hücreler sağlıklı hücrelerden daha hızlı bölünürler ve kümelenmeye devam ederler, bu da şişlik veya kitle oluşturur. Hücreler göğsünüzden lenf bezlerinize veya vücudun diğer başka kısımlarına yayılabilirler (metastaz).

Meme kanseri genellikle süt üreten kanallardaki hücrelerde başlar (invaziv duktal karsinom). Ayrıca meme kanseri lobül denilen bez dokusunda (invaziv lobüler karsinom) veya meme içindeki başka hücrelerde de başlayabilir.

Araştırmacılar meme kanseri riskinizi artıran bir şeyler buldular. Ancak kanser riski olmayan insanların neden kanser olduğu ve riski olanların da neden kanser olmadığı belli değildir. Genetik temelinizin ve çevrenizin karmaşık ilişkisi sonucu meme kanseri olmanız olasıdır.

Kalıtsal meme kanseri doktorlar sadece yüzde 5 ila 10 meme kanserinin ailede kuşaktan kuşağa aktarılan gen mutasyonu ile bağlantılı olduğunu tahmin etmektedir. Meme kanseri oluşma riskini artıran birçok kalıtsal mutasyona uğramış genler tanımlanmıştır. En yaygın olanları meme kanseri geni 1 (BRCA1) ve meme kanseri geni 2’dir (BRCA2) ve her ikisi de meme ve yumurtalık kanser riskini artırır.

Eğer aile geçmişinizde meme kanseri veya diğer kanserler var ise, aileden geçen BRCA veya diğer genlerde mutasyon olup olmadığını anlamak için kan testleri yardımcı olabilir.

Ailevi sağlık geçmişinizi gözden geçirecek bir genetik uzmanına referans olarak başvurmayı doktorunuzla konuşabilirsiniz. Ayrıca bir genetik uzmanı sizinle yapılacak genetik testin yararlarını risklerini ve kısıtlamalarını tartışabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Doktorunuz meme kanseri türünüze, kanserin evresine ve derecesine, kanserli hücrelerin hormonlara karşı hassas olup olmamasına, bütün sağlığınıza ve sizin kendi tercihlerinize göre meme kanseriniz için tedavi seçeneklerini belirler. Birçok kadın meme kanseri için ameliyat olur ve kemoterapi, hormon terapisi veya radyasyon gibi ek tedavi alırlar.

Meme kanseri tedavisi için birçok seçenek mevcut ve tedaviniz hakkında karmaşık kararlar verirken bunalmış hissedebilirsiniz. İkinci bir görüş için meme merkezinde veya kliniğinde görevli bir meme uzmanı ile görüşmeyi düşünün. Aynı kararı vermiş diğer kadınlarla konuşun.

Meme kanseri ameliyatı meme kanserini tedavi etmek için kullanılan operasyonlar şunlardır:

 • Meme kanserini almak (lampektomi). Meme koruyucu cerrahisi veya geniş yerel ekzisyon olarak da bilinen lampektomi sırasında, cerrah tümörü ve etrafındaki sağlıklı dokudan ufak bir kısmını alır. Lampektomi genelde küçük tümörler için uygulanır.
 • Bütün göğsü almak (mastektomi). Mastektami bütün meme dokunuzun alınmasını içeren bir ameliyattır. Çoğu mastektomi prosedürlerinde lobül, kanallar, yağ dokuları ve biraz deri ve meme ucu ile çevresi (basit mastektomi) olmak üzere bütün meme dokusunu alınır. Deri koruyucu mastektomide, yeniden yapılanmayı ve görünüşü korumak için meme üzerindeki deri bırakılır.
 • Sınırlı sayıda lenf düğümlerinin alınması (öncül lenf düğümü biyopsisi). Kanserin lenf düğümlerinize yayılıp yayılmadığını anlamak için, cerrahınız tümörden lenf akışını çekeceği lenf düğümünü almanın rolünü sizinle tartışacaktır. Eğer bu lenf düğümlerinizde kanser bulunmazsa, diğer kalan lenf düğümlerinde kanser bulma şansı da küçüktür ve diğer düğümlerin çıkarılmasına gerek kalmaz.
 • Birkaç lenf düğümlerinin çıkarılması (aksiller lenf düğümü diseksiyonu). Eğer öncül düğümde kanser bulunursa, koltukaltınızdaki diğer düğümlerin de alınmasını doktorunuz sizinle tartışacaktır.
 • Her iki göğsü de almak. Bir göğsünde kanser olan bazı kadınlar eğer diğer meme için yüksek kanser riskine sahipseler diğer (sağlıklı) göğsün de alınmasını (kontralateral profilaktik mastektomi) seçebilirler. Bu prosedürün yararları ve riskleri üzerine doktorunuzla meme kanseri riskinizi konuşun.

Meme kanseri ameliyatının komplikasyonları seçtiğiniz prosedüre bağlıdır. Ameliyat kanama ve enfeksiyon riskini taşır.

Bazı kadınlar ameliyattan sonra yeniden meme yapılandırmasını seçebilirler. Seçenekleriniz ve tercihleriniz hakkında cerrahınızla konuşun. Meme kanseri ameliyatınızdan önce referans olarak bir estetik cerrah ile görüşün. Seçenekleriniz bir sentetik meme implantı ile veya kendi dokunuz ile yapılandırmayı içerebilir. Bu operasyonlar mastektomi anında veya daha sonra yapılabilir.

Radyasyon tedavisi Radyasyon terapisi kanser hücrelerini öldürmek için, örneğin X-ışını gibi enerjisi yüksek güçlü ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi genellikle vücudunuza enerji ışınları hedefleyen büyük bir makine kullanılarak yapılır (harici ışın radyasyonu). Ama radyasyon vücudunuzun içine radyoaktif madde yerleştirilerek de yapılabilir (brakiterapi).

Harici ışın radyasyonu erken evredeki meme kanseri için yapılan lampektomi sonrası yaygın olarak kullanılır. Doktorlar büyük meme kanserleri veya lenf düğümlerine yayılan kanserleri için yapılan mastektomi sonrası da radyasyon terapisini önerebilir.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri yorgunluğu ve radyasyonun hedeflendiği yerde kırmızı güneş yanığı gibi kızarıklıkların olmasını içerir. Meme dokusu da şişmiş veya daha sağlam görünebilir. Ender olarak, kalpte veya akciğerde hasar, veya daha da ender olarak tedavi edilen bölgede ikincil bir kanser gibi daha ciddi problemler oluşabilir.

Kemoterapi Kemoterapi kanserli hücreleri yok etmek için ilaçları kullanır. Eğer kanseriniz tekrarlama veya vücudun diğer bölgelerine yayılma gibi yüksek riske sahipse, kanserin tekrarlama riskini azaltmak için doktorunuz kemoterapi önerebilir. Bu adjuvan sistemik kemoterapi olarak bilinir

Büyük meme kanseri olan kadınlara ameliyattan önce bazen kemoterapi verilir. Amaç tümörü ameliyatla alınmasını kolaylaştıracak şekilde küçültmektir.

Kemoterapi ayrıca vücudunun diğer bölgelerine yayılmış kanseri olan kadınlarda da kullanılır. Kanseri kontrol etmeye çalışmak için veya kanserin neden olduğu semptomları azaltmak için kemoterapi önerilebilir.

Kemoterapinin yan etkileri aldığınız ilaca göre değişir. Yaygın yan etkiler saç dökülmesini, bulantıyı, kusmayı ve artmış enfeksiyon oluşma riskini içerir. Ender yan etkiler ise prematüre menopozu, kalbe ve böbreklere zararı, sinir hasarını ve çok ender olarak da kan hücresi kanserini içerir.

Hormon tedavisi hormon tedavisi, daha da doğrusu hormon engelleyici tedavi hormonlara hassas olan meme kanserlerini tedavi etmek için kullanılır. Doktorlar bazen bu kanserlere östrojen reseptör pozitif (ER pozitif) ve progesteronu reseptör pozitif (PR pozitif) kanserler olarak tanımlar.

Kanserinizin geri dönme şansını azaltmak için ameliyattan veya diğer tedavilerden sonra hormon tedavisi kullanılabilir. Eğer kanser çoktan yayılmış ise, hormon tedavisi küçültüp kontrol edebilir.

Hormon terapisinde kullanılabilen tedaviler şunlardır:

 • Hormonların kanser hücrelerine bağlanmasını engelleyen ilaçlar. Seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) ilaçları östrojenin kanser hücrelerinin üzerindeki reseptöre bağlanmasını engelleyerek büyümesini yavaşlatır ve tümör hücrelerini öldürür. Menopoz öncesinde ve sonrasında kullanılabilir. Tamoksifen, raloksifen ve toremifen örneklerdir.

Olası yan etkiler sıcak basmasını, gece terlemelerini ve vajinal kuruluğu içerir. En önemli riskleri kan pıhtılaşması, inme, rahim kanseri ve kataraktır.

 • Menopozdan sonra vücudun östrojen yapmasını durduran ilaçlar. Aromataz inhibitörleri denilen bu ilaçlar vücutta androjeni östrojene çeviren enzimin işlevini bloke eder. Bu ilaçlar sadece menopoz sonrası kadınlarda etkilidir. Aromataz inhibitörleri anastrozol, letrozol ve eksemestan ilaçlarını içerir. Yan etkileri sıcak basmasını, gece terlemelerini, vajinal kuruluğu, eklem ve kas ağrısını ve artmış kemik incelmesi riskini (osteoporoz) içerir.
 • Yok etmek için östrojen reseptörlerini hedef alan ilaç. fulvestrant ilacı kanser hücrelerinin üzerindeki östrojen reseptörlerini bloke eder ve hücreye reseptörleri yok etmesi için sinyal verir. Fulvestrant menopoz sonrası kadınlarda kullanılır. Oluşabilecek yan etkileri bulantı, sıcak basmaları ve eklem ağrısıdır.
 • Yumurtalıklarda hormon üretimini durdurmak için ameliyat veya ilaçlar. Menopoz öncesi kadınlarda, östrojen üretmesini durdurmak için yumurtalıkları ameliyatla almak veya ilaç kullanmak etkili bir hormon tedavisi olabilir.

Hedeflenmiş ilaçlar hedeflenmiş ilaç tedavileri kanser hücrelerindeki belli anormalliklere saldırır. Meme kanserini tedavi etmek için onaylanmış hedeflenmiş ilaçlar şunlardır:

 • Trastuzumab. Meme kanseri hücrelerinin büyümesine ve yaşamasına yardımcı olan insan büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) diye bilinen bir proteini bazı meme kanserleri fazla miktarda üretir. Eğer meme kanseri hücreleriniz çok fazla HER2 üretiyorsa, trastuzumab bu proteinin bloke olmasına yardımcı olur ve kanserli hücrelerin ölmesini sağlar. Yan etkileri baş ağrısı, ishal ve kalp problemleri olabilir.
 • Pertuzumab. Pertuzumab HER2’yi hedefler ve metastatik meme kanseri için trastuzumab ve kemoterapi ile birlikte kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bu tedavilerin kombinasyonu kanserleri için henüz herhangi bir tedavi almamış kadınlar için uygulanır. Yan etkileri ishali, saç kaybını ve kalp problemlerini içerebilir.
 • Ado-trastuzumab emtansine. Bu ilaç trastuzumab ilacını hücre öldürücü bir ilaç ile birleştirir. Kombine ilaç vücuda girdiğinde, trastuzumab HER2 tarafından bulunacağı için kanserli hücreyi bulmaya yardım eder. Daha sonra hücre öldürücü ilaç kanserli hücrenin içine bırakılır. Ado-trastuzumab emtansine, trastuzumab ve kemoterapiyi denemiş metastatik meme kanseri olan kadınlar için bir seçenek olabilir.
 • Lapatinib. LapatinibHER2’yi hedefler ve gelişmiş veya metastatik meme kanseri için onaylanmıştır. Lapatinib kempterapi veya hormon terapisi ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Olası yan etkileri ishali, ağrılı elleri ve ayakları, bulantıyı ve kalp problemlerini içerir.
 • Bevacizumab. Bevacizumab Amerika’da artık meme kanseri tedavisi için onaylı değildir. Araştırmalar bu ilacın meme kanseri büyümesini yavaşlatmasına rağmen yaşam süresinde bir artış yapmadığını göstermektedir.

Korunma

Ortalama riski olan kadınlar için meme kanseri riskini azaltma günlük yaşantınızda değişiklikler yapmak meme kanseri riskinizi azaltabilir. Şunları deneyin:

 • Meme kanseri taraması için doktorunuza başvurun. Klinik meme incelemesi ve mamogram gibi meme kanseri tarama stratejilerine ve testlerine ne zaman başlayacağınız hakkında doktorla konuşun. Taramanın yararları ve riskleri hakkında doktorla konuşun. Doktorla birlikte sizin için en uygun tarama stratejilerine karar verebilirsiniz.
 • Kendi memelerinizi inceleme ile memelerinize aşina olun. Herhangi bir yumruyu veya göğsünüzdeki başka anormal belirtileri kontrol etmek için meme incelemesini kendinizin nasıl yapacağınızı göstermesi için doktora sorun. Kendi kendine meme incelemesi meme kanserini engellemez ama göğsünüzde oluşan normal değişiklikleri anlamanıza ve anormal bulgu ve semptomları tanımlamanıza yardımcı olur.
 • Yapılabilirse aşırıya kaçmadan alkol tüketin. Eğer içmeyi seçiyorsanız, günde bir içmeden daha azı ile alkol miktarınızı kısıtlayın.
 • Haftanın birçok günü egzersiz yapın. Haftanın birçok günü en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Eğer son zamanlarda aktif değilseniz, doktorunuza sorun olup olmayacağını sorun ve yavaş yavaş başlayın.
 • Menopoz sonrası hormon tedavisini kısıtlayın. Hormon tedavi kombinasyonu meme kanseri riskinizi artırır. Hormon tedavisinin yararları ve riskleri hakkında doktorla konuşun. Bazı kadınlar menopoz süresince can sıkıcı bulgu ve semptomlar yaşayabilir ve bu kadınlar için menopozun bulgu ve semptomlarını gidermek için artmış meme kanseri riski kabul edilebilir. Meme kanseri riskini azaltmak için en kısa süre için en düşük hormon terapisi dozunu kullanın.
 • Sağlıklı kiloyu koruyun. Kilonun sağlıklı ise, bu kiloda kalmak için çalışın. Kilo kaybetmeniz gerekiyorsa, bunu başarmak için sağlıklı stratejileri doktorla konuşun. Her gün yediğiniz yemeğin kalorisini düşürün ve egzersiz miktarını yavaşça artırın.

Yüksek riski olan kadınlar için meme kanseri riskini azaltma eğer doktorunuz ailevi geçmişsinizi ve diğer faktörleri değerlendirdiyse ve meme kanseri riskinizin yüksek olduğunu belirlediyse, riskinizi azaltacak seçenekler şunlar olabilir:

 • Koruyucu ilaçlar (kemoprevansiyon). Östrojen engelleyici ilaçlar meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Seçenekler tamoksifeni ve raloksifeni içerir. Ayrıca, Aromataz inhibitörleri de yüksek riskli kadınlarda meme kanseri riskini azaltmak adına bazı umutlara sahiptir.

Bu ilaçlar yan etki riskleri taşıyabilir, bu nedenle doktorlar bu ilaçları çok yüksek meme kanseri riski olan kadınlara saklar. Doktorunuzla yararları ve riskleri tartışın.

 • Koruyucu ameliyat. Çok yüksek meme kanseri riski bulunan kadınlar sağlıklı memelerinin alınmasını seçebilirler (profilaktik mastektomi). Ayrıca, bu kadınlar hem meme kanseri hem de yumurtalık kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yumurtalıklarını da aldırabilirler (profilaktik ooforektomi).

Sağlıkveyaşam

20 Nisan 2014

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.