Meme kanseri açısından yüksek risk altındaki kadınlar kimlerdir?Nasıl hesaplanır? Yüksek riskli

Meme kanserine yakalanma riski yüksek olan yani yüksek risk grubuna girdiğini düşündüğümüz kadınlar bizim için takipte ayrı öneme sahip olan bir gruptur. Yüksek riski oluşturan kadınlar, genetik mutasyon pozitif olan ya da genetik geçiş öyküsü ihtimali çok yüksek olan kadınlar ve memede bazı kanser öncüsü lezyonların saptandığı kadınlardır. Bu lezyonlar lobüler karsinoma in situ ve atipik duktal hiperplazi dediğimiz lezyonlardır. Bunlara özellikle aile öyküsünün de eşlik etmesi, bu kadınların yüksek riskli gruba girmelerine sebebiyet verir. Yüksek risk grubunun hesaplanmasında ya da bir kadının riskinin hesaplanmasında bazı matematiksel modeller de geliştirilmiştir. Bunların Türk popülasyonunda ne kadar doğru çalıştığı günümüzde çok net olan bir bilgi değildir. Bazen matematiksel yöntemlerden, bu gruba giren kadınların hayat boyu meme kanseri riskini saptamak amacıyla da yararlanmaktayız.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.