Meme kanseri, kemoterapi veya ameliyat sonrası tekrarlar mı ilerleyebilir mi?

Meme kanserinin, cerrahiyle yapılan kemoterapi ve radyoterapiden sonra zaman içerisinde tekrarlama riski vardır. Bu tekrarlama riski, birçok faktöre bağlı olabiliyor. Özellikle üçlü negatif dediğimiz triple negatif meme kanseri veya HER2 pozitif olarak isimlendirdiğimiz meme kanseri grupları genellikle ilk 5 yıl içerisinde tekrarlıyor. Reseptör pozitif meme kanserleri yani hormon tedavisi verdiğimiz meme kanserleri daha geç dönemde tekrarlayabiliyor. Geç dönemde tekrarlama ihtimali ilk 5 yıldan sonraki tekrarlamalar %10, 10 yılda %20’ye kadar tekrarlamalar görülebiliyor. Meme kanserinin tekrarlaması birkaç şekilde olabiliyor. Meme bölgesinde, koltuk altı bölgesinde olanlara lokal nüks adını veriyoruz. Hastaları ilk yıllarda sık takip etmemizdeki amaçlardan bir tanesi de lokal tekrarlamaları erken yakalamaktır. Diğer tekrarlamalar sistemiktir. Vücudun diğer kısımlarında yani aklınıza gelen her kısımda meme kanseri tekrarlayabilir.

Kemik, akciğer, karaciğer ve beyin meme kanserinin gidebileceği organlar içerisindedir. Buraya da gitmesi daha çok meme kanserinin evresine göre ilişkili olabiliyor. Erken evrelerde meme kanserine bağlı bir kişinin 5 yıl yaşama şansı yaklaşık %90 civarındaysa, evre 2 ye geçtiği zaman lokal ileri meme kanserine geçtiğinde %50’lere kadar inebiliyor. Başlangıçta tekrarlamaları engelleyebilmek için, meme kanserli hastalara çok iyi bir tedavi yapılması gerekir. Birey ilk tanı aldığı zaman, mevcut patolojik özelliklerine göre risk oranı taşıyor. Biz bu risk oranını iyi bir cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi verdiğimiz zaman, ilerleyen dönemde risk oranını %65 civarında geri çekebiliyoruz. Bugünün tıbbı için önemli bir başarıdır. Hastaların ilerleyen dönemde risk psikolojisi içinde yaşamak yerine, başlangıçta alabileceği o günün koşullarındaki modern tedaviyi iyi bir şekilde alabilmesi ve ilerleyen dönemde tekrarlama olasılığını en aza indirmesi hastanın kendi elindedir. Meme kanseri geçirmiş bireyin diğer memesinde de meme kanseri geçirme riski vardır. Bu oran yaklaşık %0,5 ile %1 arasındadır. Yıllık mamografiler ile diğer memenin de takip edilmesi, bu hasta gruplarında yapılması gereken bir durum olarak karşımıza çıkar.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.