Meme kanseri tipleri: Kanserinizin tipi ne anlama geliyor?

Meme kanseri tiplerini ve bunlar arasındaki farkı öğrenin.

Bir defa meme kanseri tanısı konduktan sonra, doktorunuz tümörünüzün özelliklerini bulmaya çalışmaktadır. Meme biyopsisinden örnek alınan bir dokuyu kullanarak veya tümörünüzü kullanarak zaten bir ameliyat geçirdiyseniz, sağlık ekibi meme kanseri tipinizi belirleyecektir. Bu bilgi hangi tedavi seçeneklerinin sizin daha uygun olduğunu belirleme konusunda yardımcı olacaktır.

Burada meme kanserinizin tipini belirleme için nelerin kullanıldığını görebilirsiniz.

Kanseriniz invazif yoksa non-invazif mi?

Kanserinizin invazif veya noninvazif olması doktorunuza kanserinizin meme dışında herhangi bir yere yayılıp yayılmadığını, hangi tedavilerin sizin için daha uygun olduğunu, ve aynı meme de veya diğer meme de kanser gelişim riskinin ne olduğunu belirleme de yardımcı olmaktadır.

 • Noninvazif (kendi yerinde) meme kanseri. Kendi yerinde kalan (yayılmayan) meme kanseri merkez bölgede kalan hücreleri göstermektedir - kanal veya lopçuk etrafında meme dokularına yayılmamaktadırlar. Duktal karsinom in situ (yerinde olan) adı verilen invazif olmayan kanserin bir tipi kanser öncesi lezyon olarak kabul edilmektedir. Bu vücutta bırakıldığında, DCIS in bir invazif kansere dönüşebileceği anlamına gelmektedir. Lobüler karsinom in situ denilen invazif olmayan kanserin diğer bir tipi (LCIS) kanser öncesi olarak belirlenmez çünkü sonunda invazif kansere dönüşmez. LCIS dönüşebilir, ancak, her iki memede de kanser riskini arttırabilmektedir.
 • Invazif meme kanseri. İnvazif (infilratif) meme kanserleri kanal veya lopçukların etrafında olan zarın dışına yayılabilmektedir, çevre dokuları istila etmektedir. Kanser hücreleri lenf nodları gibi vücudunuzun diğer bölümlerine geçebilmektedirler. Meme kanseriniz I, II, III, IV. aşamalarda ise, invazif meme kanseriniz var anlamına gelmektedir.

Memenizin hangi bölümünde kanser başladı?

Meme kanserinin artış gösterdiği dokuların tipi kanserin nasıl davranacağı ve hangi tedavilerin daha etkili olduğunu belirlemektedir. Memede kanserin başlayabileceği bölümler aşağıda belirtilmektedir :

 • Süt boruları. Duktal karsinom meme kanserinin en yaygın tipidir. Kanserin bu tipi meme içerisindeki bir süt borusunun kaplayarak oluşmaktadır. Bu borular sütü lopçuklardan taşımaktadır. (üretilen yerden, göğüs uçlarına).
 • Süt üretim lopçukları. Lobüler karsinoma sütün üretildiği göğsün lobülünde başlamaktadır. Lobüller sütü göğüs uçlarına taşıyan borulara bağlanmaktadır.
 • Bağ dokuları. Nadirende olsa meme kanseri kaslardan, yağlardan ve kan damarlarından yapılmış olan bağ dokularından meydana gelen bağ dokularında başlayabilmektedir. Bağ dokularında başlayan kansere sarkoma (eklem uru) adı verilmektedir. Memede meydana gelen sarkomaların örnekleri filloidez tümörler ve anjiyosarkom içermektedir.

Kanser hücreleriniz mikroskop altında nasıl görünürler ?

Meme kanserinizin bir örneği mikroskop altında incelendiği zaman, aşağıda patalogların bu örnekler içerisinde aradıkları bulunmaktadır :

 • Kanser hücrelerinin eşsiz görünümleri. Mikroskop altında görüntülendiğinde, invazif duktal karinoma hücreleri sağlıklı hücrelere göre daha farklı görünmektedirler. İnvazif duktal karsinomun alt tipleri tübüler, müsinöz, medüller ve papiller içeren bir mikroskop altında hücrelerin nasıl göründüğünü açıklamaktadır. Alt türünüz tanı konusunda ve hücrelerinizin tedaviye nasıl bir tepki vereceği ile ilgili doktorunuza ipuçları vermektedir.
 • Kanser hücreleri ve normal hücreler arasındaki farkların derecesi. Normal hücrelerden kanser hücrelerinin nasıl farklı olduğuna kanserin derecesi denmektedir. Meme kanserleri 1 ile 3 arasında bir oran ile derecelendirilmektedir, 3 dereceli kanserler en farklı görünenler ve en saldırgan olarak kabul edilmektedirler.

Kanser hücrelerinizin yakıtı hormonlar tarafından mı doldurulmaktadır ?

Bazı meme kanserleri östrojen ve projesteron gibi vücudunuzdaki doğal oluşan kadın hormonlarına karşı duyarlıdır. Meme kanser hücrelerinin vücudunuzda dolaşan özel hormonları yakalayabilen duvarların dışında reseptörler bulunmaktadır. Meme kanserinizin hormonlara karşı duyarlılığını bilmek kanserin en iyi şekilde nasıl tedavi edilebileceği veya kanserin yinelemesini önlemek için doktorunuza daha iyi bir fikir vermektedir.

Meme kanserlerinin hormon durumları aşağıda belirtilmektedir :

 • Östrojen reseptör (ER) pozitif. Meme kanserinin bu tipi östrojene karşı duyarlıdır.
 • Projesteron reseptör (PR) pozitif. Meme kanserinin bu tipi projesterona karşı duyarlıdır.
 • Hormon reseptör (HR) negatif. Kanserin bu tipinin hormon reseptörleri yoktur, dolayısyla vücut içerisindeki hormonların engellenmesi amacı ile tedavi etkilemeyecektir.

ER pozitif veya PR pozitif meme kanser, hormon-engelleyici ilaçlar ile kanserin büyümesini yavaşlatmak bir seçenek olabilir. HR negatif kanserler hormon tabanlı tedavilere tepki vermemektedir.

Meme kanseri hücrelerinizin genetik makyajı nedir ?

Doktorlar tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılan kanser hücrelerindeki özel DNA değişikliklerinin nasıl olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bir hücrenin DNA sı nasıl davranabileceği ile ilgili tüm bilgileri (genler) vermektedir. Genlerin analiz edilmesi ile, doktorlar öldürmek için kanser hücrelerinin belirli yönlerini hedef alan yolları bulmayı ümit etmektedirler.

Laboratuvar testi kanser hücrelerinizde belli genleri ortaya çıkarmaktadır. Bunlar şunlardır :

 • HER-2 gen. HER - 2 geninin birçok kopyası bulunan kanser hücreleri HER-2 adı verilen birçok büyüme güçlendirici proteini üretmektedir. İlaçlar HER-2 proteini kapatmak için mevcuttur, bu kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve kanser hücrelerinin öldürür.
 • Diğer genler. Araştırmacılar tümör hücrelerinin genetik makyajını yorumlamak için çalışmaktadırlar. Doktorlar bu bilgi ile hangi kanserlerin yayılacağını ve ne kadar saldırgan bir tedavi uygulanabileceğini tahmin etmek için kullanabilmeyi ümit etmektedirler. Bu yolla, düşük riskli meme kanserleri ile bağlı olan kadınlar saldırgan tedaviden kaçınmalıdırlar. Doktorunuza sizin durumunuda bu testin yararlı olup olmayacağını sorun.

Kanser ile ilgili genetik bilgileri kullanarak, doktorlar meme kanserlerini gruplar içerisinde kategorize edebimektedirler. Kanserleri genetik makyajlarına göre kategoriz etme hangi tedavilerin daha uygun olduğu ile ilgili fikirlere yardımcı olabilmektedir. Meme kanseri grupları aşağıda belirtilmektedir :

 • Grup 1 (luminal A). Bu grup ER pozitif ve PR pozitif içeren tümerleri içerir ancak HER-2 için negatiftir.

Luminal A meme kanserlerine hormon tedavisi ve kemoterapiden yarar görmektedirler.

 • Grup 2 (luminal B). Bu tip ER pozitif, PR negatif ve HER-2 pozitif içermektedir. Luminal B meme kanserleri kemoterapiden ve hormon tedavisinden ve HER-2 yi hedef alan tedaviden yarar görmektedir
 • Grup 3 (HER-2 pozitif). Bu tip ER negatif ve PR negatif tümörlerini içermektedir, ancak HER - 2 pozitiftir. HER - 2 meme kanserleri kemoterapiden ve HER-2 hedef alan tedaviden yararlanmaktadır.
 • Grup 4 (bazal benzeri). Üçlü-negatif meme kanseri de denen bu tip ER negatif, PR negaitf ve HER-2 negatif tümörlerini içermektedir. Bazal benzeri meme kanserleri kemoterapiden yarar görmektedirler.

Kanserinizin genetik makyajı ve kimyasalı ile ilgili bilgileri daha çok anlamak, doktorların sizin spesifik kanseriniz için, en uygun tedaviyi seçmesinde yardımcı olabilmektedir.

Sağlıkveyaşam

17 Nisan 2014

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.