Meme kanserinin tedavisindeki güncel cerrahi yaklaşımlar nelerdir?

Meme kanseri tanısı erken konduğunda, meme cerrahisi de çok daha koruyucu yöntemlerle yapılabilmektedir. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz, memedeki kanser kitlesinin sağlam bir miktar meme dokusuyla birlikte çıkarılıp, kalan meme dokusuna ışın tedavisi yapılmasıdır. Meme koruyucu cerrahinin en büyük avantajlarından bir tanesi, memenin orada kalmasının hastaya sağladığı psikolojik avantaj ve tabi ki kozmetik avantajıdır. Teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda veya da ileri evre kanserlerde meme dokusunun alınması yani mastektomi yapılması gerekebilir. Fakat bu gibi durumlarda da yine eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu dediğimiz, meme dokusu alınırken onun yerine meme dokusu oluşturulması yöntemi de son yıllardaki en büyük gelişmelerden bir tanesidir. Bir diğer yenilik ise koltukaltı ameliyatındaki gelişme, sentinel lenf nodu biyopsisidir. Hastalık erken tanı aldığında, koltukaltına daha tümör gitmemişse değişik yöntemlerle bunun ortaya konması ve gereksiz yere koltukaltı lenf bezlerinin temizlenmemesi esasına dayanan bir yöntemdir. Belki de son 100 yıldaki meme kanseri cerrahisindeki en önemli gelişmedir. Çünkü meme kanserine bağlı, özellikle kolda oluşabilecek şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi yan etkileri oldukça ortadan kaldıran, bu riski %10’lardan %1 ve %2’lere düşüren bir cerrahi yöntemdir.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.