Meme toplama (asma), meme küçültme ameliyatları arasındaki farklar nelerdir? Kalan izler farklı

Meme, plastik cerrahi pratiğinde estetik amaçlı en çok yaptığımız ameliyat gruplarının başında gelmektedir. Bunlar içerisinde meme toplama ya da tıbbi terimimiz mastopeksi ameliyatları ve meme küçültme ya da redüksiyon mammoplasti dediğimiz ameliyatlar temel olarak birbirine yakın ameliyatlar olmakla beraber, aralarında farklılıklar mevcuttur. Adından da anlaşılacağı üzere meme toplama ya da mastopeksi ameliyatında, doku fazlasının çıkarılmasından ziyade, natürünü kaybetmiş memenin toplanması ve dikleştirilmesi mantığıyla yapılan ameliyattır. Halbuki meme küçültme ameliyatında kişi, meme sarkması veya memenin büyüklüğüyle beraber, aşağıya doğru yer değiştirmesinden şikayetçidir. Bu ameliyatta meme toplama amacı birlikte güdülmekle beraber, asıl ön planda yaptığımız iş memenin fazla miktarda olan deri ve meme ile birlikte gördüğümüz yap dokusunun çıkarılması mantığına dayanmaktadır. Genel olarak kalan izler birbirine yakındır ama meme toplama ameliyatlarında yapılan işlem daha küçük bir alanın kesilip toplanması mantığına dayandığı için meme küçültme ameliyatlarında memenin renkli kısmının altına doğru inen dik bir kesi şeklinde ameliyatı bitirmek mümkünken, meme küçültme ameliyatlarında bununla birlikte ters biçimli bir iz bırakmak da mümkün olabilmektedir. Diğer bir deyişle, meme küçültme ameliyatı meme toplama ameliyatının birazcık daha agresif yapılanıdır demek doğru olacaktır.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.