Mide kanserinin kalıtımsal etkisi var mıdır?

Mide kanseri nedenleri arasında kalıtımın etkisi vardır. Özellikle bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yaygın olduğu bölgelerde yani Türkiye’den başlayarak, Avrupa’nın bazı kısımlarında da hatırı sayılır sıklığı vardır. Amerika’da daha nadirdir ama Avrupa’da örneğin, İtalya ve Fransa’nın bazı kesimlerinde yine sık görülebiliyor. Türkiye’de önemli bir sağlık sorunudur. 1998’de Yeni Zelanda’da kalıtımın etkisi kanıtlandı ve bir gen bulundu. Daha sonra da yatkınlığı yapan gen, başka ülkelerde de kanıtlandı. Mide kanserinde kalıtımsal yatkınlık ne demektir? Kişi mide kanserine erken ve çok genç yaşta yakalanıyor ve kendisinden başka birinci derece akrabalarında mide kanseri daha vardır. Tipinde diffüz dediğimiz varsa kalıtımsal olup olmadığını biz sorguluyoruz.

Anne veya babadan birisinde gen kırıklığı varsa ve bu gen kırıklığı çocuğuna geçiyorsa mide kanseri oluyor. Annede, babada ya da anne ve baba sağlamken birleşmeden sonra zigot esnasında de novo denilen yeniden gen kırıklığı oluşuyor. Mide kanserine yakalanan kişide bulunuyor. Hem midenin kanser hücresinde hem de kan hücrelerinde vardır. Yani tüm hücrelerinde bu gen kırıklığı vardır. 16. kromozom üzerinde e-cadherine denen bir gen vardır. Tüm mide kanserlerinin çok küçük bir kısmında bu kanıtlanmıştır. Bize de diyelim ki 100 mide kanseri geldiğinde söylediğim özellikleri taşıyanlarda, kuşku duyduğumuzda bu testi yapabiliyoruz. Geni bulunmuş bir kalıtımsaldır. Bir de geni bulunmamış yani ispatlanmayan ama ailede birden fazla vakanın olduğu durum vardır. Bunlara geni olmayan ailevi mide kanseri diyoruz. Geni belli olan kesin kalıtımsal, belli olmayan ailevi vakalar ve diğerlerine de çevresel diyoruz. Çevresel vakalarda, doğuştan midede gelişen hücreler ve genleri normaldir. Kansere neden olan sebepler de geni kırıyor. Onun için kalıtımsal dediğimizde doğuştan yatkınlığı kastediyoruz. Diğer kanserlerde de sonradan gen kırıklığı gelişiyor. Biz onlara kalıtımsal değil, sporadik ya da çevresel vakalar diyoruz.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.