Parkinson hastalığı tanısında yeni görüntüleme yöntemleri nelerdir? Dat-spect nedir?

Parkinson hastalığının tanısı, gerçekte klinik muayene ile konulan bir tanıdır. Nörolojinin konusu içinde olan bu hastalığa genel hareket bozukluğunda uzmanlaşmış nörologlar da rahatça klinikte öyküyle ve muayene bulgularıyla tanı koyabilirler. Bununla birlikte Parkinson hastalığını andıran ama Parkinson hastalığı olmayıp belirtilerini taklit eden bazı ikincil durumları dışlamak için, bunlar damar tıkanıklıkları, beyinde su toplanması gibi sorunlar olabilir. Bunlar için zaten MR görüntüleme yapılmaktadır. Parkinson hastalığının özel bir laboratuvar yöntemi yoktur. Özel bir görüntüleme yöntemi yoktur. Ancak son zamanlarda idiyopatik Parkinson hastalığının diğer benzer durumlardan, karışabilecek durumlardan ayırt edici bazı yöntemler geliştirilmiştir.

Dat-spect dediğimiz görüntüleme, nükleer tıp bölümlerinde uygulanan bu tür görüntüleme yöntemidir. Ancak bu teknik her Parkinson hastası için yapılmamalıdır. Parkinson hastalığının tanısı, klinik bir tanıdır. Nörolojik muayene bilgileriyle teşhis konulur. İlaca cevaba bakılır ve bu tür durumlarda dat-scan tetkiki gerekmez. Ancak bazı titremesi olan hastalarda, esansiyel tremor mu yoksa Parkinson hastalığı mı şüphesi olabilir. Bazen Parkinson hastası dediğimiz ama uyguladığımız tedaviye iyi yanıt vermeyen hastalar açısından, damar tıkanıklıklarına bağlı bir durum mu ya da kullanmakta olduğu psikiyatri ilaçlarının bir yan etkisi mi gibi tereddüdümüz olduğunda bu tür durumlarda dat-scan tetkikine başvurabiliriz. Yani 100-200 hastada ancak bir tane istenebilecek bir tetkiktir. Çünkü oldukça maliyetlidir. Burada yapılan şey, Parkinson hastalığında kaybolan dopamin hücrelerinin uzantılarındaki bölgeleri boyayan bir teknikle, bu hücrelerde bir kayıp var mı yoksa korunmuş mu, onu göstermektedir.

Esansiyel tremor hastasında dat-scan tetkiki normal olacaktır. Çünkü orada hücre kaybı yoktur. Oysa Parkinson hastalarında hücre kaybından ötürü, bizim verdiğimiz işaretleyicinin tutulumu azalacaktır. Dolayısıyla görüntüde bir zayıflama olacaktır. Bu bulgular, çok zorda kalınan, tanı karmaşası yaratan durumlar için uygulanabilecek bir tetkiktir. Bunun için Avrupa’ya giden hastalar olmaktaydı. Bugün Türkiye’de Ankara Gazi Üniversitesinde bu tetkik yapılmaya başlandı. Ancak çok seçilmiş, tanı zorluğu olan olgular için geçerlidir. Maliyeti yüksektir. Hasta açısından büyük bir yan etki taşımamaktadır. Tanısı koyulmuş, tedavisi uygulanan hastalar için de istenmesi uygun değildir.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.