Titreme nedir? Kaç çeşit titreme vardır?

Titreme, birbirine zıt çalışan kaslardaki istemsiz bir hareket bozukluğudur. Tremor olarak nitelendiriyoruz. İstirahat tremoru, postüral tremor ve kinetik tremor olarak üç alt tipte gruplandırıyoruz. İstirahat tremoru, istirahat halindeyken ortaya çıkmaktadır. Daha çok Parkinson hastalığı ve Parkinsonizm sendromlarında görülmektedir. Postüral tremor ise, yer çekimine karşı postürün oluşması ve devamında ortaya çıkan bir tremordur. Kinetik tremor da, hareket halindeyken ortaya çıkan bir titreme tipidir. Statik tremor, Parkinsonizm ya da Parkinson hastalığında en sık görülür. Bunları saptarken nörolojik muayenede ellerini istirahat haline getirip gözlemleyebiliyoruz ya da hastayı yürütüyoruz, yürürken ortaya çıkması bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Benzetecek olursak ince bir tremordur. Diğer tremor türlerine göre amplitüdü, frekansı ya da hızı ve şiddeti düşüktür. Muayenede de bu para sayar ya da hap yapma hareketi şeklinde gözlemlenir. Postüral tremor ise, fizyolojik tremorda yani vücudun herhangi bir şeye karşı reaksiyonu olarak görmekteyiz. Aşırı stres, kafeinin aşırı tüketilmesi ya da metabolik bazı hastalıklar (kan şekerinin düşmesi ya da çıkması, tiroid bezinin aşırı çalışması) gibi durumlarda, ilerlemiş ya da normal bir fizyolojik tremoru gözlemleyebiliriz. Metabolik durumların ya da tetikleyici faktörlerin ortadan kalkması sonucuyla kaybolur.

Esansiyel tremor, toplumda en sık görülen hareket bozukluğudur. Maalesef hastalar bunu ihmal edebilir ve nereye başvuracağını bilemeyebilir. O yüzden gecikmiş tanı oldukça sıktır. Esansiyel tremoru fizyolojik tremordan ayırt eden özellik, postür ağırlıklı olmasıdır. Şiddeti ve hızı diğerine göre yani hem statiğe hem fizyolojiye göre daha yüksektir. Esansiyel tremorda da erken teşhis ile tedavide oldukça iyi yanıtlar alınmaktadır. Diğer bir tremor tipi kinetik tremordur. Hareket sırasında ortaya çıkar ve bu daha çok serebellum dediğimiz, dengemizi sağlayan organın hastalıklarında olabilir. Bu da daha şiddetli, frekansı daha yüksek olarak hem hareket halinde, bazen de postüral tremor da eşlik edebilir ve bu durumlarda ortaya çıkıyor.

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen isminizi giriniz.